Z wizytą w parlamencie.

Historia parlamentaryzmu polskiego jest długa i bogata. Nazwa sejm pochodzi od starosłowiańskiego słowa „sjąć się” co można tłumaczyć jako zebrać się. Rozumiemy więc to pojęcie jako zebranie, zgromadzenie.
Pierwsze udokumentowane w źródłach zgromadzenia miały miejsce w czasach króla Władysława Łokietka. Władca zebrał rycerstwo i możnych, aby zasięgnąć rady oraz zdobyć środki na potrzeby wojny z Krzyżakami. Zgromadzenie miało miejsce tuż przed wielką bitwą pod Płowcami w roku 1331 r.
Zgromadzenia rycerstwa, a potem szlachty królowie traktowali najczęściej jako możliwość uzyskania zgody na podwyższenie podatków, gdy kasa królewska świeciła pustkami a u granic stał wróg. Kolejne zgody stanu szlacheckiego na królewskie propozycje podatkowe kończyły się nadawaniem nowego przywileju dla szlachty. Przełomowym był przywilej z 1505 roku, zwany Nihil novi, albo konstytucją radomską. Przywilej stanowił, że od tej pory król nie może podjąć żadnej ważnej decyzji dotyczącej polityki zagranicznej i wewnętrznej bez zgody szlachty.
Minęły wiek, a polski parlamentaryzm zmienił zupełnie swoje oblicze i funkcję w państwie. Nie mamy króla, a sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej. Całość obowiązującego w Polsce prawa zależy właśnie od parlamentu.
Będąc na wycieczce w Warszawie warto poznać bliżej historię i współczesność sejmu i senatu.
Nie jest możliwe swobodne wejście do budynków sejmu i senatu ulokowanych przy ulicy Wiejskiej. Osoby chcące zwiedzić sejm mogą to zrobić wyłącznie podczas organizowanych przez Kancelarię Sejmu dni otwartych. Grupy wycieczkowe mają inne uprawnienia.
Jeśli w programie wycieczki ma być sejm – zwiedzanie należy dobrze zaplanować i przygotować. Pierwszy krok to wypełnienie online kilku formularzy znajdujących się na stronie internetowej sejmu i wysłanie ich do Biura Komunikacji Kancelarii Sejmu. Pracownicy z biura zweryfikują osoby znajdujące się na liście, bowiem sejm jako siedziba najwyższych władz podlega szczególnej ochronie i procedury bezpieczeństwa są na jego terenie szczególnie ostro przestrzegane.
W wyznaczonym terminie, 20 minut przed wyznaczoną godziną, opiekun grupy musi zgłosić się do Biura Przepustek sejmu. Spóźnienie oznacza utratę możliwości zwiedzenia obiektu. Do biura należy dostarczyć aktualną listę uczestników w dwóch egzemplarzach. Jeśli zwiedzającymi są osoby dorosłe obok nazwisk należy podać numery PESEL. Grupa zwiedzających nie może być większa niż 50 osób.
Ze względu na to, że do sejmu grupy wchodzą w czasie jego pracy, należy się w parlamencie zachowywać spokojnie, godnie, stosownie do powagi miejsca. Trzeba również zadbać o właściwy strój i nie używać telefonów komórkowych.
Przewodnik opowie grupie w skróconej, ciekawej formie historię polskiego parlamentaryzmu, Wykład trwa nie więcej niż 30 minut. Jeśli w dniu zwiedzania są obrady plenarne, to goście sejmu mogą na kilkanaście minut zająć miejsca na galerii. Jeśli obrad nie ma, można swobodnie zwiedzić całą salę, gdzie obraduje polski parlament.
Uczniowie ze szkół podstawowych mogą zwiedzać sejm tylko podczas wakacji
Każda grupa dostaje pamiątkowe gadżety, a grupy szkolne dodatkowo bogate pakiety z materiałami edukacyjnymi dla szkoły.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here