Zwiedzanie Torunia

Toruń to jedno z najpiękniejszych polskich miast, którego Stare Miasto wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Docenione zostało jako jedno z nielicznych z tak dobrze zachowaną architekturą gotycką, która jest świadectwem krzyżackiego panowania w tym regionie przez wiele lat w czasie późnego średniowiecza. Toruń trafił do Polski w 1454 roku, kiedy wybuchło tam propolskie powstanie przeciwko zakonowi inicjowane przez Związek Pruski. Było to jedno z początkowych wydarzeń wojny trzynastoletniej, która zakończyła się w 1466 roku podpisaniem pokoju toruńskiego i przyznaniem całego Pomorza Gdańskiego oraz Warmii Królestwu Polskiemu. Od tego czasu Toruń jest centrum polskości i jednym z ważniejszych miast w całym Królestwie. Rozwijał się tam głównie handel z uwagi na dogodne położenie nad Wisłą. Zatrzymywali się tam wszyscy kupcy, którzy przemierzali wodną drogę z Gdańska do Krakowa przez Warszawę.

Zwiedzanie Torunia rozpocząć należy dzisiaj więc od Starówki, w której centrum znajduje się Rynek Staromiejski, a na nim pomnik Mikołaja Kopernika, wielkiego astronoma, który pochodził właśnie z Torunia. Po środku rynku znajduje się natomiast monumentalny Ratusz w stylu gotyckim, w którym znajduje się miejskie muzeum. W otoczeniu Rynku warto zwrócić uwagę na kamienice oraz plątaninę ulic, doskonale zachowaną od czasów średniowiecznych, prezentującą unikalny gotycki styl urbanistyczny. Nazwy ulic pochodzą od nazwy cechów rzemieślniczych, które niegdyś przy nich pracowały. Spośród wielu pięknych zabytków sakralnych najważniejszym obiektem na Starym Rynku w Toruniu jest katedra śś. Janów, jedna z największych gotyckich świątyni w Polsce, a nawet w Europie. Potężny budynek do dzisiaj imponuje turystom z całego świata i jest miejscem najważniejszych wydarzeń kościelnych w życiu miasta. Od strony Wisły zachował się ciąg oryginalnych murów miejskich wraz z kilkoma bramami i basztami. Nad samą rzeką znajduje się natomiast ciąg malowniczych bulwarów. Przechadzając się urokliwymi uliczkami Starego Miasta zwrócić szczególną uwagę należy na sklepiki z piernikami, które są lokalnymi tradycyjnymi wyrobami. Jeden z takich punktów, gdzie można je nabyć znajduje się w neogotyckim budynku Dworu Artusa. W miejscu tym przed wiekami podpisano pierwszy, jak i drugi pokój toruński.

Na wschód od Starego Miasta znajdował się niegdyś zamek krzyżacki, dzisiaj już tylko i wyłącznie pozostały jego ruiny. Co ciekawe, zniszczony został przez ludność polską, która zadowolona była z końca krzyżackiego, obcego panowania. Dzisiaj toruński zamek jest więc już tylko reliktem dawno minionej przeszłości. W pobliżu rozciąga się także średniowieczne Nowe Miasto z własnym rynkiem, które powstało, kiedy Toruń zaczął się silniej rozwijać i w obrębie murów miejskich nie starczało miejsca dla wszystkich chętnych mieszkańców. Dominującą świątynią Nowego Miasta jest kościół św. Jakuba, również wykonany w stylu gotyckim. Obok towarzyszy mu neogotycka świątynia św. Katarzyny, a w bliskiej odległości stacja kolejowa PKP Toruń Miasto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here